Czym jest tłumaczenie poświadczone („przysięgłe”)?

Tłumaczenie poświadczone sporządza tłumacz przysięgły. Jest to osoba zaufania publicznego uprawniona do: sporządzania i poświadczania tłumaczeń z języka obcego na język polski, z języka polskiego na język obcy, a także do sprawdzania i poświadczania tłumaczeń w tym zakresie, sporządzonych przez inne osoby; sporządzania poświadczonych odpisów pism w języku obcym, sprawdzania i poświadczania odpisów pism, sporządzonych …