Czym jest tłumaczenie poświadczone (przysięgłe)?

Tłumaczenie poświadczone sporządza tłumacz przysięgły. Jest to osoba zaufania publicznego uprawniona do:

  • sporządzania i poświadczania tłumaczeń z języka obcego na język polski, z języka polskiego na język obcy, a także do sprawdzania i poświadczania tłumaczeń w tym zakresie, sporządzonych przez inne osoby;
  • sporządzania poświadczonych odpisów pism w języku obcym, sprawdzania i poświadczania odpisów pism, sporządzonych w danym języku obcym przez inne osoby;
  • dokonywania tłumaczenia ustnego.

Zawód ten reguluje Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego oraz rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (Dz. U. z dnia 26 stycznia 2005 r.).

Tłumacz sporządza tłumaczenie poświadczone, które opatruje pieczęcią i podpisem. Musi też zawrzeć informację, czy tłumaczenie zostało sporządzone z oryginału dokumentu, czy z odpisu, kopii, dokumentu niesygnowanego, skanu, itp.

Zgodnie z tym rozporządzeniem strona przeliczeniowa tłumaczenia poświadczonego to 1125 znaków ze spacjami tekstu docelowego (już po przetłumaczeniu). Czyli mniej więcej tyle znaków, ile zawiera ten wpis od początku do tej kropki.

Liczbę znaków oblicza się według tekstu docelowego, czyli już po wykonaniu tłumaczenia. Powoduje to czasem problem z wyceną, gdy klient chce znać cenę przed zamówieniem tłumaczenia. W przypadku dokumentów stanu cywilnego można dosyć łatwo oszacować liczbę stron tekstu docelowego, w przypadku innych tekstów staram się podać wartość przybliżoną.

Jak zamówić tłumaczenie poświadczone?

Aby zamówić tłumaczenie dokumentu, wystarczy przesłać jego skan e-mailem. Podam szacunkową cenę oraz czas realizacji. W przypadku tłumaczenia z oryginału należy go okazać przy odbiorze tłumaczenia. Dzięki temu wystarczy jedna wizyta w moim biurze. W przypadku tłumaczenia z kopii, mogę przesłać tłumaczenie pocztą lub kurierem.

Ile kosztuje strona tłumaczenia?

Stawka za stronę tłumaczenia zależy od rodzaju tekstu (czy jest to tekst specjalistyczny) oraz czasu realizacji. Orientacyjne stawki podaję w cenniku.

Co składa się na cenę tłumaczenia?

Tłumaczenie to nie tylko przepisanie tekstu w innym języku — to lata studiów, specjalizacji, przygotowania do egzaminu, a w końcu praktyki.