Strona główna

Tłumaczenia poświadczone („przysięgłe")

Tłumaczenia poświadczone wykonuję zgodnie z przepisami ustawy z 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego. Typowe dokumenty, które przekładam, to akty stanu cywilnego, świadectwa, dyplomy, certyfikaty, akty notarialne wymagane przez różne urzędy. Na tłumaczeniu poświadczonym umieszczam odcisk pieczęci tłumacza przysięgłego oraz formułę poświadczająca z numerem wpisu do repertorium. Stosuję też podpis elektroniczny.

Tłumaczenia zwykłe

Tłumaczenia tekstów prawniczych, marketingowych, biznesowych oraz lokalizacja oprogramowania.

Przekład wykonuję z najwyższą dbałością o poprawność językową i stylistyczną, zachowanie terminologii specjalistycznej z uwzględnieniem indywidualnych wymagań klienta. W przypadku tekstów specjalistycznych tłumaczenia konsultuję z ekspertami w danej dziedzinie.

1
lat na rynku
1
przetłumaczonych słów

Najnowsze wpisy na blogu

Czym jest tłumaczenie poświadczone („przysięgłe”)?

Tłumaczenie poświadczone sporządza tłumacz przysięgły. Jest to osoba zaufania publicznego uprawniona do: sporządzania i poświadczania tłumaczeń z języka obcego na...
Read More
Pierwszy wpis na blogu

Pierwszy wpis na blogu

Zaczynam pisać blog o mojej pracy. Tłumaczeniami na pełny etat zajmuję się od 2013 roku, moja działalność zaczęła się szybciej...
Read More