Strona główna

Tłumaczenia poświadczone („przysięgłe")

Tłumaczenia poświadczone wykonuję zgodnie z przepisami ustawy z 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego. Typowe dokumenty to akty stanu cywilnego, świadectwa, dyplomy, certyfikaty, akty notarialne wymagane przez różne urzędy. Na tłumaczeniu poświadczonym znajduje się odcisk pieczęci tłumacza przysięgłego oraz formuła poświadczająca z numerem wpisu do repertorium. Możliwe jest też stosowanie podpisu elektronicznego.

Tłumaczenia zwykłe

Tłumaczenia tekstów prawniczych, marketingowych, biznesowych oraz lokalizacja oprogramowania.

Przekład wykonuję z najwyższą dbałością o poprawność językową i stylistyczną, zachowanie terminologii specjalistycznej, biorąc pod uwagę indywidualne potrzeby klienta. W przypadku tekstów specjalistycznych tłumaczenia konsultuję z ekspertami w danej dziedzinie.

1
lat na rynku
1
przetłumaczonych słów

Najnowsze wpisy na blogu

Czym jest tłumaczenie poświadczone („przysięgłe”)?

Tłumaczenie poświadczone sporządza tłumacz przysięgły. Jest to osoba zaufania publicznego uprawniona do: sporządzania i poświadczania tłumaczeń z języka obcego na...
Read More
Pierwszy wpis na blogu

Pierwszy wpis na blogu

Zaczynam pisać blog o mojej pracy. Tłumaczeniami na pełny etat zajmuję się od 2013 roku, moja działalność zaczęła się szybciej...
Read More