Traderium
Magda Sikorska


Tłumacz przysięgły w Warszawie

Uprawnienia tłumacza przysięgłego języka angielskiego posiadam od 2013 roku.
Ukończyłam lingwistykę stosowaną na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją tłumaczeniową. Wykonuję tłumaczenia pisemne przysięgłe (poświadczone) i zwykłe oraz tłumaczenia ustne u notariuszy, w sądzie i na policji. Współpracuję z organami wymiaru sprawiedliwości, kancelariami notarialnymi i prawniczymi oraz firmami i korporacjami. Oferuję również usługi tłumaczeniowe dla osób prywatnych. Specjalizuję się w tekstach prawniczych i marketingowych, zajmuję się też lokalizacją oprogramowania.
Usługi tłumaczeniowe świadczę zawsze z najwyższą dbałością o poprawność merytoryczną i językową oraz terminowość. Współpracuję z tłumaczami przysięgłymi innych języków. 
Zapraszam do kontaktu!

Tłumaczenie przysięgłe (poświadczone)

Tryb zwykły (do 6 stron dziennie)
z języka angielskiego na język polski i odwrotnie
od 65 zł za stronę przeliczeniową*
Tryb przyspieszony: +50%
Za sporządzenie tłumaczenia w tym samym dniu: +100%
* strona przeliczeniowa to 1125 znaków ze spacjami (zazwyczaj jest to pół strony fizycznej). Każda rozpoczęta strona liczy się jako cała.
Tłumaczenie ustne: 400 zł za blok 2-godzinny

Opłata minimalna to 100 zł.

Tłumaczenie zwykłe

 • Tłumaczenia tekstów prawniczych, marketingowych, biznesowych oraz lokalizacja oprogramowania.
  Tryb zwykły
  (do 6 stron dziennie)

  z języka angielskiego na język polski
  od 60 zł za stronę*

  W zależności od projektu stosuję też rozliczenie za słowa źródłowe.
  * strona tłumaczenia zwykłego to 1500 znaków ze spacjami.
  Podane ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu cywilnego. Każde zlecenie podlega indywidualnej wycenie.

Lekcje języka angielskiego

Udzielam korepetycji z języka angielskiego ogólnego, biznesowego i prawniczego dla dorosłych, stacjonarnie lub online.

Zapraszam na lekcje również dzieci i młodzież.
Stawka do ustalenia indywidualnie.

Wykształcenie

Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizacja: tłumaczenia pisemne, tytuł magistra (2006)

Instytut Carrick Institute of Education w Sydney w Australii, kurs roczny z rachunkowości, zakończony uzyskaniem dyplomu (2007)

Uniwersytet Warszawski, wydział polonistyki, studia podyplomowe z redakcji językowej tekstów (2019)

British Law Centre, roczny kurs prawa brytyjskiego przy Wydziale Prawa UW (2024)
Szkolenia dodatkowe:

Stale dokształcam się i podnoszę swoje kwalifikację, uczestniczę w licznych szkoleniach dla tłumaczy z zakresu prawa.
Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS i Związku Zawodowego Tłumaczy Przysięgłych.

Zakres usług tłumacza przysięgłego

Wykonuję tłumaczenia przysięgłe (poświadczone) dokumentów urzędowych, w szczególności takich jak: zaświadczenie o niekaralności, dokumenty samochodowe, prawo jazdy, zaświadczenie o zameldowaniu, akty notarialne, zaświadczenie wymagane do zawarcia małżeństwa, świadectwo dojrzałości / maturalne, świadectwo szkolne, umowy, akt urodzenia / małżeństwa / zgonu, dyplom uczelni wyższej, suplement do dyplomu, apostille, wszelkie dokumenty spółek takie jak umowy kupna-sprzedaży, sprawozdania finansowe, wyciągi z KRS itp., a także tłumaczenia ustne.

Ile znaków zawiera strona tłumaczenia przysięgłego

Zgodnie z § 8 rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego z dnia 24 stycznia 2005 r. (Dz.U. Nr 15, poz. 131):

1. Przy obliczaniu wynagrodzenia za stronę uważa się 25 wierszy, a za wiersz – 45 znaków. Za znak uważa się wszystkie widoczne znaki drukarskie, w szczególności litery, znaki przestankowe, cyfry, znaki przeniesienia oraz uzasadnione budową zdania przerwy między nimi. Stronę rozpoczętą liczy się za całą.
2. W razie tłumaczenia sporządzonego w innym układzie maszynopisu lub wydruku komputerowego niż 25 wierszy po 45 znaków na stronę, za stronę tłumaczenia przyjmuje się 1125 znaków.

Tłumaczenie przysięgłe z kwalifikowanym podpisem elektronicznym


Tłumaczenia przysięgłe różnią się od tłumaczeń zwykłych tym, że sporządza się je na papierze i opatruje pieczęcią tłumacza oraz podpisem. Jednak Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego dopuszcza poświadczenie tłumaczenia lub odpisu pisma w postaci elektronicznej za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego (Art. 18, punkt 1a).

Taki dokument elektroniczny przygotowuje się w pliku .pdf, a do tłumaczenia załącza się skan dokumentu źródłowego. Można go używać w formie elektronicznej, nie można go drukować, ponieważ wtedy podpis elektroniczny traci ważność. Wiele urzędów akceptuje takie elektroniczne dokumenty, jednak jeszcze nie jest to powszechne. Od 2020 roku wykonuję tłumaczenia z podpisem elektronicznym, więc zachęcam do zamawiania tłumaczeń w takiej formie.

Jak zamówić tłumaczenie?


Klienci zainteresowani zleceniem tłumaczenia mogą skontaktować się ze mną telefonicznie lub mailowo. Aby uzyskać wycenę, należy przesłać skan lub zdjęcie dokumentu i podać termin, w jakim jest potrzebne tłumaczenie. Jeśli tłumaczenie ma być wykonane z oryginału, należy okazać oryginał przy odbiorze tłumaczenia. Gotowe dokumenty można odebrać osobiście lub zamówić wysyłkę pocztą lub kurierem.


Jakie kompetencje musi posiadać tłumacz przysięgły oraz kto może nim zostać?


Tłumaczenia przysięgłe (poświadczone) mogą być wykonywane jedynie przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości. Jest to zawód zaufania publicznego. Kandydat do tego zawodu musi przede wszystkim mieć obywatelstwo polskie lub państwa członkowskiego UE lub EFTA oraz pełną zdolność do czynności prawnych. Nie może to być osoba karana za przestępstwa skarbowe, umyślne lub nieumyślne przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego. Niezbędne jest także uzyskanie przynajmniej tytułu magistra oraz zdanie egzaminu państwowego.

Kontakt

 
Adres

Gdańska 14/23

Warszawa

01-691

Polska

 
E-mail
 
Telefon