Tłumacz przysięgły u notariusza – najem okazjonalny

Jednym z najczęstszych przypadków, gdy w kancelarii notarialnej potrzebna jest obecność tłumacza przysięgłego, jest zawarcie umowy najmu okazjonalnego przez obcokrajowca. Najem okazjonalny jest szczegółowo omówiony w przepisach ustawy z dnia 21 czerwca 2011 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego. Umowę najmu okazjonalnego należy sporządzić w formie pisemnej i uzupełnić o kilka załączników, m.in. należy sporządzić oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu w określonym terminie. Właśnie podczas sporządzania tego aktu potrzebna jest obecność tłumacza przysięgłego.

Jeśli planujesz sporządzenie takiej umowy i potrzebujesz tłumacza przysięgłego, zapraszam do kontaktu!

One of the most common cases where the presence of a sworn translator is needed at a notary's office, is the conclusion of an occasional lease agreement by a foreigner. The occasional lease is discussed in detail in the provisions of the Act of 21 June 2011 on the protection of tenants' rights, housing resources of the municipality and on amendments to the Civil Code. The occasional lease agreement should be drawn up in writing and supplemented with several attachments, e.g., a statement of the tenant in the form of a notarial deed, in which the tenant submits himself or herself to enforcement and undertakes to vacate and hand over the premises on a given day. It is during the drafting of this deed that the presence of a sworn translator is needed.