Kwalifikowany podpis elektroniczny

Tłumaczenia poświadczone różnią się od tłumaczeń zwykłych tym, że sporządza się je na papierze i opatruje pieczęcią tłumacza oraz podpisem. Jednak Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego dopuszcza poświadczenie tłumaczenia lub odpisu pisma w postaci elektronicznej za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego (Art. 18, punkt 1a). 

Taki dokument elektroniczny przygotowuje się w pliku pdf, do tłumaczenia załącza się skan dokumentu źródłowego i można go używać w formie elektronicznej. Nie można go drukować, ponieważ wtedy podpis elektroniczny traci ważność. Wiele urzędów akceptuje takie elektroniczne dokumenty, jednak jeszcze nie wszystkie.

Od 2020 roku wykonuję tłumaczenia z podpisem elektronicznym, więc zachęcam do zamawiania tłumaczeń w takiej formie.