Tłumaczenie z oryginału czy z kopii?

Zgodnie z ustawą z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego na tłumaczeniu należy podać informację, czy sporządzono je z oryginału, czy z kopii lub odpisu. Ma to znaczenie przede wszystkim dla urzędu, do którego trafi przetłumaczony dokument. W przypadku tłumaczenia np. zagranicznego prawa jazdy lub dokumentów dotyczących rejestracji pojazdów, urzędy wymagają, aby tłumaczenie było sporządzone z oryginału, w przeciwnym razie nie przyjmą dokumentów.

Jeśli tłumaczenie ma być wykonane z oryginału, nie oznacza to, że klient musi przyjść dwa razy do mojego biura. Wystarczy, że wyśle skan i okaże oryginał przy odbiorze. W razie rozbieżności wprowadzam zmiany w tłumaczeniu od ręki.