Ile znaków zawiera strona tłumaczenia przysięgłego i dlaczego?

Klienci, którzy po raz pierwszy zamawiają tłumaczenie poświadczone (przysięgłe), dowiadują się, że strona fizyczna dokumentu nie odpowiada stronie przeliczeniowej tłumaczenia. A to dlatego, że dokumenty są sporządzone różną czcionką i zawierają różną liczbę znaków, co oznacza inny nakład pracy dla tłumacza. Ustawodawca precyzyjnie określił, ile znaków zawiera 1 strona tłumaczenia przysięgłego – jest to strona maszynopisu, gdyż w takiej formie sporządzano tłumaczenia, gdy komputery nie były w powszechnym użyciu.

Zgodnie z § 8 rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego z dnia 24 stycznia 2005 r. (Dz.U. Nr 15, poz. 131):

1. Przy obliczaniu wynagrodzenia za stronę uważa się 25 wierszy, a za wiersz - 45 znaków. Za znak uważa się wszystkie widoczne znaki drukarskie, w szczególności litery, znaki przestankowe, cyfry, znaki przeniesienia oraz uzasadnione budową zdania przerwy między nimi. Stronę rozpoczętą liczy się za całą.

2. W razie tłumaczenia sporządzonego w innym układzie maszynopisu lub wydruku komputerowego niż 25 wierszy po 45 znaków na stronę, za stronę tłumaczenia przyjmuje się 1125 znaków*.

*czyli mniej więcej tyle, ile liczy ten artykuł.